สาหร่ายผง

สาหร่ายผง ( Seaweed Extract ) เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ลักษณะเป็นผงสีดำละเอียด อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก รอง เสริม และ ฮอร์โมน ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ช่วยกระตุ้นการแตกกิ่ง แตกใบ ออกดอก ออกผล เพิ่มขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก สามารนำไปใช้ได้ทั้งใน พืชไร่ พืชสวน นาข้าว ไม้ดอก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เพราะ สาหร่ายผง ( Seaweed Extract ) จัดเป็นสินค้าประเภท สารอินทรีย์ แต่ ในกระบวนการผลิต จัดว่าเป็น สารประเภท เคมี
สาหร่ายทะเล seaweed  เป็นสาหร่ายทะเลที่มีการนำมาใช้ในวงการเกษตรมากที่สุด โดยสาหร่ายทะเลชนิดนี้จะเจริญตามชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ นับว่าเป็นพืชทะเลที่มีความสำคัญมากในวงการเกษตร  การผลิตที่นำมาใช้ในวงการเกษตรก็จะมีด้วยกัน 2 วิธี คือ
1. นำสาหร่ายทะเลชนิดนี้มาบด โดยการนำสาหร่ายทะเลไปตากแดดหรืออบทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวมาจนความชื้นลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วก็นำไปบดให้ละเอียดแล้วก็นำไปใช้ในวงการเกษตรต่อไป
2. สารสกัด วิธีนี้ผลิตโดยการนำสาหร่ายที่เก็บมาได้ มาสกัดให้อยู่ในรูปผง หรือ อาจจะสกัดให้อยู่ในรูปของเหลวก็ได้ ปุ๋ยที่ผลิตมาจากสาหร่ายจะได้คุณค่าด้านธาตุโพแทสเซียม เป็นส่วนใหญ่ และ ธาตุอาหารรอง อาหารเสริม ไปจนถึงสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ สาหร่ายผง ( Seaweed Extract )

-      มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆได้ดี

-      ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช อาหารรองค่อนข้างครบถ้วน

-      ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์กับพืชให้มากขึ้น

-      ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

-      ช่วยกระตุ้นการแตกยอด แตกกิ่ง

-      ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนักให้กับ พืชไร่ พืชสวน ทุกชนิด