โรคผลเน่า พืช ตระกูลแตง (หลังเก็บเกี่ยว)

โรคผลเน่า พืช ตระกูลแตง
เชื่อสาเหตุ Rhizopus stolonifer
     จะเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังเก็บเกี่ยว โดยเชื้อราสาเหตุของโรคสามารถเข้าทำลายแตงกวาและแตงอื่นๆได้ โดยที่ลักษณะของการเข้าทำลายสามารถเข้าทำลายส่วนใดของผลก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเข้าทางแผลที่ขั้วผลทำให้ผลเน่าเละ ที่ผลจะมีเส้นใยสีขาว และสปอร์แรงเจียสีดำกระจายคลุมแผลไว้ ลักษณะการแพร่กระจาย จะอาศัยลมในการแพร่กระจาย และเข้าทำลายผลปกติทางแผลหรือขั้วผลอื่นๆต่อไป
การป้องกันกำจัด
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ปลูกและโรงคัดบรรจุ อย่าให้มีเศษผลแตงที่เน่าเสียอยู่บริเวณนั้น การเก็บเกียวผลแตงก็ทำด้วยความระมัดระวังอย่าให้เกิดแผลที่ผล เพราะจะทำให้เชื้อสาเหตุโรค เข้าทำลายได้ง่าย