เคลป์ (สาหร่ายทะเล seaweed )

เคลป์ (สาหร่ายทะเล seaweed ) เป็นสาหร่ายทะเลที่มีการนำมาใช้ในวงการเกษตรมากที่สุด โดยสาหร่ายทะเลชนิดนี้จะเจริญเติบโตตามชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ นับว่าเป็นพืชทะเลที่มีความสำคัญมากในวงการเกษตร  การผลิตที่นำมาใช้ในวงการเกษตรก็จะมีด้วยกัน 2 วิธี คือ
   1. นำสาหร่ายทะเลชนิดนี้มาบด โดยการนำสาหร่ายทะเลไปตากแดดหรืออบทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวมาจนความชื้นลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วก็นำไปบดให้ละเอียดแล้วก็นำไปใช้ในวงการเกษตรต่อไป
   2. สารสกัด วิธีนี้ผลิตโดยการนำสาหร่ายที่เก็บมาได้ มาสกัดให้อยู่ในรูปผง หรือ อาจจะสกัดให้อยู่ในรูปของเหลวก็ได้ ปุ๋ยที่ผลิตมาจากสาหร่ายจะได้คุณค่าด้านธาตุโพแทสเซียม เป็นส่วนใหญ่ และ ธาตุอาหารรอง อาหารเสริม ไปจนถึงสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช