สาหร่ายผง กับ นาข้าว

สาหร่ายผง Seaweed Extract )กับ นาข้าว
1.    การปรับสภาพดินก่อนปลูก (ช่วงไถ )
1.1 สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 50 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่วนาข้าว
1.2 สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 200 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่วนาข้าว
2.    กรณีดินเสียมาก ( ค่า PH ต่ำกว่า 4.5 ) และต้องการปรับสภาพดิน
ไถกลบหน้าดินก่อนแล้วใช้ สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ราดบนหน้าดิน ต่อ ไร่ เพื่อเพิ่มค่า PH ให้ดิน และ เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
3.    กรณีดินเสียมาก ( ค่า PH สูงกว่า 7 ) และต้องการปรับสภาพดิน
ไถกลบหน้าดินก่อนแล้วใช้ กรดฟลูวิค 200 ซีซี + น้ำ 200 ลิตร ราดบนหน้าดิน ต่อ ไร่ เพื่อลดค่า PH ให้ดิน และ เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
4.    การใช้ร่วมกับยาฆ่า – คุมหญ้า 
สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) กรัม + น้ำ 20 ลิตร คนละลายให้เข้ากัน แล้วผสม ยาคุมหญ้า นำไปฉีดพ่น ผลที่ได้คือ หญ้าตายเรียบ แต่ต้นข้าวยังเขียวขจีไม่เหี่ยวเฉา
5.    สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) สำหรับการฉีดพ่นทางใบ
อายุต้นข้าวได้ เดือน ( ให้ฉีดพร้อมยาคุมหญ้า ) สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วใส่ยาคุมหญ้าไปทีหลัง
อายุต้นข้าวได้ เดือน ฉีดพ่นอีก ครั้ง สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตรฉีดให้ทั่ว
อายุต้นข้าวได้ เดือน ข้าวตั้งท้องฉีดอีก ครั้ง สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
ข้าวออกรวง ( หางปลาทู ) ฉีดอีก ครั้ง สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 5-10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
ต้นข้าว หน้าหนาว สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 5-10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
6.    คลุกปุ๋ยเคมี หว่าน
สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 500 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว สาหร่ายผง Seaweed Extract ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป