สาหร่ายผง กับ มะละกอ

สาหร่ายผง Seaweed Extract ) กับ มะละกอ
1. ใช้ปรับสภาพดินก่อนปลูก
1.1 สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 100 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว ก่อนปลูก 7-10 วัน
1.2 สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 200 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ก่อนปลูก 7-10 วัน
2. ใช้คลุกกับปุ๋ย
สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว สาหร่ายผง Seaweed Extract ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ฉีดพ่นทางใบ
สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน ให้ฉีดพ่นบาง ๆห้ามเปียกโชกเพราะจะทำให้ผิวต้นมะละกอยุ่ยได้ ห้ามฉีดติดโคนต้นให้ห่าง 50 ซ.ม
ผลที่ได้รับ
ลูกดก ลูกโตสม่ำเสมอ รสชาติ หวานดีมากๆ
ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น