สาหร่ายผง กับ ยางพารา

สาหร่ายผง Seaweed Extract ) กับ ยางพารา
ต้นยางเล็ก
สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใบและพื้นดินรอบ ๆ โคนต้นรัศมี - เมตร
ต้นยางที่กรีดแล้ว
การฉีดพ่น ใช้ สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณลำต้นและรอบโคนต้นรัศมี เมตร โดยเดือน แรก ฉีดพ่นทุก วัน เดือนต่อไปฉีดพ่นทุก 15 วัน เมื่อเห็นว่าต้นยางสมบูรณ์สภาพดินสมบูรณ์สามารถยืดการฉีดพ่นเป็นเดือนละ ครั้งได้
กรณีหน้ายางตายนิ่ง
การฉีดพ่น ใช้ สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณลำต้นและรอบโคนต้นรัศมี เมตร โดยฉีดพ่นทุก วัน ประมาณ 1- 3 เดือน สามารถเปิดหน้ายางได้
ใช้ สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 200 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่วรอบโคนต้นรัศมี เมตร ประมาณ 1- 3 เดือน สามารถเปิดหน้ายางได้
ช่วงพักหน้ายาง
สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณลำต้นและรอบโคนต้นรัศมี เมตร ทุก เดือน
การผสมปุ๋ย
สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 500 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว สาหร่ายผง Seaweed Extract ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป