สาหร่ายผง กับ อ้อย

สาหร่ายผง Seaweed Extract )กับ อ้อย
ช่วงแรก ที่ตัดอ้อยแล้ว ช่วงบำรุงตอ
1. ฉีดพร้อมกับยาฆ่าหญ้าโดยใช้ สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
2. ถ้าที่ไม่สมบูรณ์ หรือที่เสื่อมเพราะใช้สารเคมีเยอะ ให้ใช้ สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
3. หว่านปุ๋ยบำรุงตอ ตามสูตรการผสมปุ๋ย
สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 500 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว สาหร่ายผง Seaweed Extract ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
ช่วงที่สอง
1.เมื่ออ้อยอายุได้ เดือน ใช้ สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งหน่อและใบ
2. ตอน เดือน ให้ปุ๋ยอีกรอบ ถ้าให้ปุ๋ยครั้งเดียวให้ฉีด สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) เพิ่มอีกรอบ การผสมยาฆ่าหญ้า ผสมในการฉีดครั้งไหนก็ได้