สาหร่ายผง กับ ไม้ดอก

วิธีใช้กับ พืชผัก กล้วยไม้ ดอกไม้ ( ฉีดพ่นทางใบ )
สาหร่ายผง กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 5 – 7 วัน