สาหร่ายผง กับ ไม้ผล

สาหร่ายผง Seaweed Extract ) กับ ผลไม้ยืนต้น เช่น ลำไย ทุเรียน ส้ม มะม่วง มังคุด ลองกอง ชมพู่
1. ใช้ผสมกับปุ๋ย โดยการคลุกปุ๋ย
สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว สาหร่ายผง Seaweed Extract ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
2. ใช้ฉีดพ่นทางใบ-ลำต้น-โคนต้น
สาหร่ายผง 
Seaweed Extract ) 10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน 
ผลที่ได้รับ
ผลดก-ผลใหญ่เสมอ
ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น
ผิวของผลไม้เป็นมันวาว ได้ราคาดี และเก็บรักษาได้นาน
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค